Online inzage dossier – Huisartsenpraktijk Te Slaa – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Te Slaa
Korte Spaarne 31 2011 AJ
Haarlem

Online inzage dossier

Wettelijk vastgelegd: Elektronische inzage in uw dossier

Per 1 juli 2020 is een onderdeel van de Wet Aanvullende Bepaling Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz) van kracht. Dat betekent dat u het recht heeft op elektronische inzage in uw dossier. Met elektronische inzage in uw dossier kunt u zich, op een laagdrempelige manier, beter voorbereiden op gesprekken met de huisarts en bent u beter in staat mee te beslissen in behandelkeuzes.

Wat verandert er precies per 1 juli 2020?

De Wabvpz geldt al sinds 1 juli 2017. Per 1 juli 2020 zijn er twee nieuwe bepalingen:

-Patiënten krijgen het recht op elektronische inzage in zijn of haar dossier, of een elektronische afschrift van het dossier. Daarvoor mogen geen kosten worden gerekend. De Wabvpz is een aanvulling op de WGBO en de privacywet AVG. De regels uit de WGBO en AVG gelden dus ook. Patiënten hadden op grond van de WGBO al recht op inzage en een afschrift. Verschil is dat daar nu elektronische inzage/afschrift aan is toegevoegd.

-Patiënten kunnen vragen om ook ‘loggingsgegevens’ te krijgen. Dat betekent dat de patiënt inzage krijgt in wie op welk moment bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd. De privacywet AVG maakte het al verplicht om die ‘logging’ bij te houden.

 

Zijn uw gegevens veilig?

Alleen de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk, en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens zijn veilig en anderen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig inlogt.

 

Pas op met het geven van uw gegevens aan anderen

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens inziet. Geef nooit zomaar uw inloggegevens. Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn. Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of de assistente. Zij kunnen u helpen. Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inlogcodes nooit aan anderen.

 

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld:

–              Het advies van de huisarts

–              De uitslagen van onderzoek

–              De lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling. Of uiteraard om alles nog eens in te zien op een later moment.

 

Wilt u uw medisch dossier bij de huisarts online in kunnen zien? Klik op de knop Inloggen naast Patiëntenomgeving, rechts bovenin dit scherm. Die stuurt u door naar UwZorgOnline waar u een account aan kan maken. Indien u al over een account beschikt, ziet u de extra knop ‘Online dossier’ al staan. Let op: u kunt alleen uw eigen medisch dossier inzien, niet dat van uw kind. Voor meer informatie over kinderen en online inzage in hun dossier, zie hieronder.

U kunt uw medisch dossier ook inzien door de app UwZorgOnline te downloaden. Download de app via de App Store of Google Play.

 

Kinderen en online inzage in het dossier

Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming te geven. Boven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie.

Het is op dit moment niet mogelijk om online inzage te krijgen in het dossier van kinderen jonger dan 12 jaar. Een ouder kan alleen zijn eigen medisch dossier online inzien.

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen online inzage in hun dossier krijgen als zij een account in het patiëntenportaal aanmaken via een eigen emailadres. Het kind beslist zelf of zijn ouders inzagerecht krijgen m.b.v. het toestemmingsformulier wat via de praktijkassistenten beschikbaar is.

Vanaf 16 jaar hebben kinderen alleenrecht op inzage van hun medisch dossier.

Voor vragen en/of problemen rondom het inloggen op UwZorgOnline kunt u terecht op de website van UwZorgOnline of kunt u contact opnemen met onze praktijkassistenten.